CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018

CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2018
Google dịch

Tuyển dụng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

HƯNG PHÚ - ĐƯA BẠN BƯỚC ĐẾN THÀNH CÔNG
 
Thực hiện mục tiêu chiến lược nâng vị trí công ty lên tầm cao mới, chúng tôi cần tìm “bạn đồng hành” ở các vị trí:
      1. SALES - ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI:
Tuyển Dụng Tháng 06/2021
✅    <div class=