Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ
Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ
Google dịch

Phát hiện Virus mới gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng ở Ấn Độ

Ứng dụng công nghệ tia Laser để tiêu diệt ký sinh trùng trên cá

Công ty Stingray Marine Solutions AS đã phát minh công nghệ sử dụng tia laser để tiêu diệt rận biển – loài ký sinh trùng gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành

Một số lưu ý nhằm hạn chế dịch bệnh và nâng cao hiệu quả mô hình nuôi lươn không bùn

Để đáp ứng nhu cầu lươn thương phẩm ngày càng tăng, hiện nay phong trào nuôi lươn phát triển mạnh ở nhiều địa phương trên cả nước, với nhiều hình thức nuôi khác nhau, mô hình nuôi lươn

Một số thảo dược thay thế kháng sinh

Dưới đây là một số thảo dược tại Việt Nam có thể sử dụng hiệu quả trong điều trị một số bệnh cho động vật thủy sản.

Đặc tính sinh học của vi khuẩn Bacillus sutilis

1.1. Lịch sử phát hiện – Bacillus subtilis được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1835 do Christion Erenberg và tên của loài vi khuẩn này lúc bấy giờ là

Cách nâng cao chất lượng tôm nuôi trước khi thu hoạch

Trong quá trình nuôi tôm người nuôi đã thực hiện các điều kiện trọng tâm giúp tôm phát triển bình thường. Nhưng đến tháng cuối vụ, trước khi thu hoạch tôm cần chú trọng nâng cao chất lượng tôm nuôi sẽ giúp

Nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đưa ra 5 nguyên tắc sử dụng thuốc kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản như sau: – Thuốc sử dụng phải được

Tin tức khác