Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Tin tức - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

Tin tức

05
Tháng 10

Gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng tôm sú

(Thủy sản Việt Nam) - Lâu nay, tôm sú vẫn được đánh giá là thế mạnh của ngành tôm Việt Nam trong...
09
Tháng 10

Tôm sú hữu cơ: Tạo sự khác biệt cho thương hiệu tôm Việt

Ngày 10/7, Tổng cục Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam và Sở NN&PTNT Cà Mau tổ chức Diễn đàn Khoa học...
27
Tháng 05

NUÔI TÔM MÙA MƯA

Nuôi tôm mùa mưa
29
Tháng 05

Tăng cường công tác giám sát VSATTP năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Chi cục Thủy sản tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực...
29
Tháng 05

Tôm sú - Kỹ thuật sản xuất tôm sú giống

Kĩ thuật nuôi tôm sú: Dự án khởi nghiệp nuôi tômQui trình công nghệQuy trình nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng thâm...
04
Tháng 06

TÔM SÚ GIỐNG

Đối với nghề nuôi tôm biển (sú, thẻ chân trắng ) thì vấn đề như: môi trường, mầm bệnh, chăm sóc và...