TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

TÔM CÀNG XANH TOÀN ĐỰC - HƯNG PHÚ

Mã sản phẩm: TCX
Giá: Liên hệ
*Thông tin sản phẩm
- Nguồn gốc: Tôm, bố mẹ Việt Nam đã được gia hóa.
- Con giống nuôi đạt đầu con, nhanh lớn cho tỉ lệ tôm đực cao,
- Đã qua xét nghiệm bệnh đục cơ và bệnh đường ruột.
- Hạ mặn theo yêu cầu.
Thông tin chi tiết
Sản phẩm cùng loại