SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
SÚ HỔ ĐEN POST LỚN - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

SÚ HỔ ĐEN POST LỚN

Giá: Liên hệ
Nhằm đáp ứng nhu cầu của bà con, công ty TNHH Giống thủy sản Hưng Phú đã triển khai thí điểm mô hình sản xuất tôm công nghệ cao với kích cỡ post lớn (từ 2 phân) để rút ngắn thời gian nuôi cho bà con, giảm rủi ro, giảm chi phí, mang lại hiệu quả tốt nhất.
Thông tin chi tiết