TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG

Tương lai của công ty và quá trình phát triển bền vững lâu dài của hoạt động kinh doanh chúng tôi tùy thuộc vào “dấu ấn” của nguồn lực được ghi dấu bởi chính đội ngũ nhân viên tài năng và tận tụy. Đó là lý do tại sao tại chúng tôi luôn tích cực tham gia những hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu trách nhiệm với cộng đồng
Luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng 
Những hoạt động xã hội từ thiện luôn được ban giám đốc và nhân viên công ty thường xuyên tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng như:
  • Tặng tôm giống cho những hộ nghèo
  • Tổ chức chương trình” Ngày hội Trăng Rằm” cho con em nhân viên và các hộ gia đình khu vực gần Trụ sở công ty ... 
  •