Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Tổ chức tham quan du lịch hàng năm - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

Tổ chức tham quan du lịch hàng năm

Hàng năm, Công ty đều tổ chức chuyến tham quan, du lịch cho toàn thể nhân viên Công ty nhằm giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng; đồng thời tăng cường tinh thần giao lưu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và hoàn thành tốt công việc được giao...