Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ

Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống - CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN HƯNG PHÚ
Google dịch

Họp mặt đối tác Nhật Bản áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống

Sáng ngày 15/10/2018 tại Văn phòng Công ty TNHH Giống Thủy Sản Hưng Phú, Ban Giám đốc Công ty gặp gỡ và thảo luận với đối tác Nhật Bản về việc hợp tác áp dụng công nghệ lọc nước hiện đại vào quy trình sản xuất giống.